Vanaf 1 januari 2021 is Plaatselijk Belang Lutten opgegaan in het nieuwe streekbelang

‘Plaatselijk Belang Lutten Leeft’.

Samen met buurtbelang Keiendorp en Plaatselijk Belang Oud Lutten gaan we onder deze nieuwe naam aan de slag om de belangen van alle inwoners te behartigen en initiatieven uit ons leefgebied te concretiseren en om te zetten in beleidsmatige plannen en voordrachten richting overheidsinstanties zoals o.a. de gemeente Hardenberg.

Deze website wordt binnenkort opgeheven en dus ook niet meer geactualiseerd. U vindt alle info aangaande ons leefgebied op:

www.luttenleeft.nl