Laatste nieuws

Oproep ‘Informatieavond woningvoorziening’

Held van Hardenberg

Enquête uitslag inzameling huishoudelijk afval gemeente Hardenberg

Zienswijze PB Lutten n.a.v. structuurvisie herprogrammering woningbouwing

Plaatselijk Belang Lutten

Als bestuur hebben we eind augustus de eerste vergadering na de vakantie al weer gehad. Er ligt een druk najaar voor de boeg met een aantal mooie projecten binnen Plaatselijk Belang maar vooral in samenwerking met Lutten Bouwt en Lutten Leeft.

De komende maanden heeft de verkeersveiligheid richting Dedemsvaart volop onze aandacht. Er volgen nog een aantal geplande acties en gaan dan in gesprek met de gemeente over de aanpak van structurele oplossingen. Met de gemeente is ruim een jaar geleden de afspraak gemaakt om een jaar lang ludieke acties te houden om een oordeel te kunnen vellen of er verbetering komt in de gereden snelheid. Tot nu toe is dat zeker niet het geval en als bestuur in samenwerking met de werkgroep Gouwebuurt zullen we ons dan ook stevig gaan opstellen richting de gemeente.

Het project Land in Zicht waarbij wordt gekeken naar uitbreiding van wandelpaden binnen Lutten en natuurlijk de wilde bloemenzee op de middenberm richting Dedemsvaart wordt verder opgepakt door met name Hilda en Lars. Ook hebben we binnen dit project een link gelegd om subsidie aan te vragen voor het redden van de apostelenbeuk op het kerkhof.

September is een maand waarin we veelvuldig met Lutten Leeft overleggen over informatieavonden die worden belegd over de woningbouw in Lutten en de toekomstvisie die we samen met de gemeente gaan opstellen. Volgende week donderdag roepen we iedereen op die wil deelnemen aan de informatieavond over woningbouw in Lutten.

Elma heeft tijdens de vergadering een inbreng gedaan van een oud informatieboekje over Lutten, Oud-Lutten en Keiendorp uit 1976. Alsof Lutten Leeft toen ook al actief was. Nieuwsgierig geworden? Kijk op de website van Plaatselijk Belang hier staat een digitale versie.

Namens het bestuur met vriendelijke groet,

René Makkinga