Laatste nieuws

Deuren cbs De Fontein geopend (bron: De Toren)

Lutten neemt nieuwe school feestelijk in gebruik (bron: de Stentor)

Foto’s Bedrijvenfietstocht

bron: De Stentor
Ludieke snelheidsactie Dedemsvaartsweg noord
(zie ook filmpje)Zienswijze PB Lutten n.a.v. structuurvisie herprogrammering
woningbouw gemeente Hardenberg

Plaatselijk Belang Lutten

Waar blijft de tijd, wanneer je met interessante dingen bezig bent vliegt de tijd voorbij lijkt het wel en is het al weer vakantietijd. En met interessante dingen zijn we zeker bezig zoals ook te lezen in deze rubriek onder Lutten Leeft. Wat kunnen we in Lutten trots zijn op alle activiteiten die lopen en met name onze nieuwe school die net in gebruik is genomen.

We hebben als bewoner van de gemeente Hardenberg bericht ontvangen over het voorstel aan de gemeenteraad over het omgekeerd inzamelen van ons afval. In het kort is het voorstel dat op het moment van dit schrijven nog niet definitief was, PMD 4-wekelijks met een nieuwe container, GFT 2-wekelijks en restafval 8-wekelijks. Restafval kan tussendoor worden afgevoerd naar een ondergrondse container met een milieupas. Lutten stond vooralsnog niet  op de nominatie voor een eigen ondergrondse container. Hier hebben wij als bestuur bezwaar tegen in gediend en hebben de goede hoop dat in Lutten een eigen container komt. In overleg met u als bewoner moeten we in dat geval een voorstel aanleveren voor de locatie. De nieuwe manier van inzamelen gaat in per 01 januari 2018.

Als bestuur zijn wij blij met een nieuw aspirant lid. Dat is Lars Kampjes uit Lutten. Lars is een jonge gedreven student die de opleiding Outdoor Manager (hoveniers opleiding) heeft gevolgd en is geslaagd. Na de vakantie begint Lars met de opleiding bos en natuurbeheer op HBO niveau.  Dat past heel goed in een Plaatselijk Belang aangezien groen altijd een veel besproken onderwerp is. Lars is, zeker nu met project Land (Lutten) in Zicht van toegevoegde waarde. Lars is nog jong en dat zijn wij ook nodig als bestuur, Lars kan de jeugd op deze manier vertegenwoordigen. Lars wordt normaal gesproken als aspirant lid in de komende jaarvergadering voorgedragen als bestuurslid.

Lars is in contact gekomen door het project Lutten in zicht. Dit project ligt in verband met vakantie even stil. Wel hebben we dit zomer al mooi kunnen genieten van de wilde bloemen zee op de middenberm. Al is Hilda niet geheel tevreden vandaar wordt dit in het najaar nog een keer over gedaan.

Als PBL afgevaardigden hebben wij in juni de bijeenkomst in Ane bezocht voor de campagne Bouw je eigen buurt. Hierover is ook onder de rubriek Lutten Leeft geschreven omdat wij dit als Lutten Leeft bestuur voort willen zetten. Als afgevaardigden hebben wij aangegeven dat het erg jammer is dat de jeugd hier niet is vertegenwoordigd. De jeugd is de toekomst alleen laten die het afweten bij zulke bijeenkomsten. Waar ligt dat dan aan vragen wij ons af. Waarschijnlijk spreekt het onderwerp onvoldoende aan. Begin juli hebben wij een vervolg op dit onderwerp gehad met de gemeente maar was op het moment van dit schrijven nog niet bekend wat hier de uitkomsten van zijn.

We zien steeds meer gebruikers van de centrale agenda op onze website. Dat is belangrijk om overlap van verschillende activiteiten te voorkomen. Geef je activiteit dus door via de website. Als bestuur hebben we in een groot gedeelte een rondgang gedaan door Lutten om nieuwe leden te werven. Dat gaat voorspoedig, er zijn inmiddels een groot aantal nieuwe leden bij. Alleen kunnen wij niet iedereen bereiken en willen daarom aangeven dat u ook lid kunt worden door u in te schrijven via onze website. Dat is van harte aan te bevelen. Wij luiteren naar u en zetten in op ‘ons Lutten’ en zijn daar uw steun bij nodig.

Na de vakantieperiode loopt het traject verkeersveiligheid aan de Dedemsvaartseweg ten einde. De laatste actie was de ludieke laseractie waarbij de bestuurders werden geconfronteerd met de gereden snelheid in samenwerking met de politie en de Gouwebuurt. Daarbij werden vrolijke of sippe smileys uitgedeeld. Al werden op deze middag meer vrolijke- dan sippe uitgedeeld zijn de overtredingen van de toegestane snelheid zeer fors. Samen met de Gouwebuurt gaan we in het najaar evalueren wat de resultaten zijn van het afgelopen jaar. Wij weten allemaal dat de gemiddelde snelheid niet daalt en daarmee de veiligheid niet verbetert. Dus zullen wij de druk verder moeten opvoeren.

Rest mij nog namens het bestuur u allen een prettige vakantie te wensen en voor degene die het al hebben gehad nog even nagenieten in deze periode.

Mede namens het bestuur met vriendelijke groet,

René Makkinga