Laatste nieuws

Opening de Fontein

LUTTEN BLIJFT BOUWEN (bron de Toren)

Held van Hardenberg

Enquête uitslag inzameling huishoudelijk afval gemeente Hardenberg

Zienswijze PB Lutten n.a.v. structuurvisie herprogrammering woningbouwing

Plaatselijk Belang Lutten

Op onze laatste vergadering hebben wij werkbezoek gehad van Waterschap Vechtstromen en de gemeente Hardenberg. Besproken is de nieuwe afwatering van de Marslanden in Hardenberg naar het Ommerkanaal. De nieuwe waterweg loopt ook door Lutten en zal onder de Dedemsvaartseweg door worden gelegd. Als bestuur kunnen en mogen wij meepraten over verschillende mogelijkheden van de loop van de Dedemsvaartsweg richting de Lutterscheiding. Aangezien wij ook met wandelroutes in Lutten bezig zijn past dit mooi in het plan ‘Landschap in zicht’. De gemeente gaat even wat huiswerk verrichten en komen dan weer bij elkaar om het plan verder uit te werken. Het is wel mooi dat het Waterschap Lutten bij de plannen betrekt.

Op de komende vergadering hebben wij N.A.M. op bezoek op eigen uitnodiging. Wat hier besproken wordt zullen we de komende Lutter Journaal met u delen.

Vorige week vrijdag hebben wij weer de jaarlijks terugkerende bloembolpoten samen met de Fontein gehad. Volgend voorjaar zal Lutten dus weer wat kleuriger zijn. Leerlingen van de Fontein dank je wel voor het helpen.

Verder hebben wij afgelopen maand veel bijeenkomsten gehad in samenwerking met Lutten Leeft. Het bezoeken van de raadsvergaderingen over het onderwerp zonnepark waren wel het hoogtepunt. Zoals te lezen is heeft Lutten Leeft weer een belangrijke mijlpaal gehaald. Het halen van doelen en het realiseren hiervan zorgt voor een steeds hechter wordende samenwerking tussen Keiendorp, Oud-Lutten en Lutten.

Samen met Tonny Scholten heb ik in Meppel een pitch gehouden op uitnodiging van de gemeente Meppel als aftrap van een soortgelijke wedstrijd als dat Lutten Leeft heeft gewonnen in 2015. ‘Maak Meppel duurzamer’ is het onderwerp. Wij hebben een pitch gegeven over het succesverhaal Lutten Leeft, zelfs in Meppel wordt er over Lutten gesproken.

Er is wat onrust ontstaan over de mooie beuk op ons kerkhof. Is deze ziek en nog wel te redden of niet. Navraag bij het projectteam geeft in ieder geval aan dat de boom in redelijk goede conditie verkeert. Omdat de boom een belangrijk object in Lutten is zal het projectteam proberen in het komende Lutter Journaal en de website PBL  verslag te doen van de behandeling van onze mooie beuk.

Namens het bestuur met vriendelijke groet,

René Makkinga