Welkom

Vanaf 1 januari 2021 is Plaatselijk Belang Lutten opgegaan in het nieuwe streekbelang

‘Plaatselijk Belang Lutten Leeft’.

Samen met buurtbelang Keiendorp en Plaatselijk Belang Oud Lutten gaan we onder deze nieuwe naam aan de slag om de belangen van alle inwoners te behartigen en initiatieven uit ons leefgebied te concretiseren en om te zetten in beleidsmatige plannen en voordrachten richting overheidsinstanties zoals o.a. de gemeente Hardenberg.

Deze website wordt binnenkort opgeheven en dus ook niet meer geactualiseerd. U vindt alle info aangaande ons leefgebied op:

www.luttenleeft.nlStem van 4 tot en met 20 januari op ons project: ‘Bestrijding eikenprocessierups’ in het kader van “Kern met Pit”.

Lees er alles over op de actueel pagina van Lutten Leeft

Hulp nodig? Klik hier!

Plaatselijk Belang Lutten is als vereniging statutair opgericht in 1958. De vereniging heeft als doel zoveel mogelijk belangen te behartigen voor alle Luttenaren en de leefbaarheid van het dorp te verhogen in de breedste zin des woords. Het bestuur bestaat uit 7 gedreven en gemotiveerde leden met elk een eigen functie en verschillende taken en verantwoordelijkheden. De vereniging heeft ruim 350 huishoudens als lid. We zijn een neutraal orgaan dat geen politieke- of religieuze belangen behartigd.

Plaatselijk Belang heeft regelmatig contact met verschillende instanties van de gemeente Hardenberg met als doel op de hoogte te blijven van de plannen van het gemeente bestuur. Tevens willen we de gemeente voorzien van informatie dat van belang is om het beleid te beïnvloeden en ook op deze manier de belangen van de dorpsbewoners veilig stellen. We zullen als vereniging zoveel mogelijk samen werken met de gemeente wanneer het gaat om het uitdragen van de toekomstplannen. Van kleine kernen als Lutten wordt meer particulier initiatief verwacht van de eigen dorpsbewoners om de leefbaarheid te verhogen. Daarentegen steunt de gemeente initiatieven van harte, daar speelt plaatselijk belang een niet te onderschatten rol in.

Naast het bestuur zijn er meerdere commissies werkzaam zoals Lutter-Journaal, Lutten Bouwt en Verkeersveiligheid. Samen met buurtvereniging Keiendorp en Plaatselijk Belang Oud-Lutten behartigen wij de belangen van een groter leefgebied. Dit overlegorgaan heeft de naam ‘Lutten Leeft’. Een gezamenlijk meerjarenplan heeft in 2015 de gemeentelijke prijs ontvangen van ‘meest duurzame kern van de gemeente Hardenberg

Communicatie is belangrijk en wij willen middels deze website iedereen zoveel mogelijk op de hoogte houden van lopende projecten, nieuws uit de gemeente en dorp en wat er zoal speelt in het bestuur. Tevens is hier informatie over verenigingswerk en maatschappelijke dienstverlening te vinden. Wanneer er vragen of opmerkingen zijn laat het dan weten door contact op te nemen met een bestuurslid of middels e-mail.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Lutten

Lid worden: Download het aanmeld formulier

Lidmaatschap beëindigen? Ga naar het invulformulier en verstuur.

error: ©PBLutten