Welkom

Hulp nodig? Klik hier!

Bijzondere Ledenvergadering!!!!….Klik Hier

Plaatselijk Belang Lutten is als vereniging statutair opgericht in 1958. De vereniging heeft als doel zoveel mogelijk belangen te behartigen voor alle Luttenaren en de leefbaarheid van het dorp te verhogen in de breedste zin des woords. Het bestuur bestaat uit 7 gedreven en gemotiveerde leden met elk een eigen functie en verschillende taken en verantwoordelijkheden. De vereniging heeft ruim 350 huishoudens als lid. We zijn een neutraal orgaan dat geen politieke- of religieuze belangen behartigd.

Plaatselijk Belang heeft regelmatig contact met verschillende instanties van de gemeente Hardenberg met als doel op de hoogte te blijven van de plannen van het gemeente bestuur. Tevens willen we de gemeente voorzien van informatie dat van belang is om het beleid te beïnvloeden en ook op deze manier de belangen van de dorpsbewoners veilig stellen. We zullen als vereniging zoveel mogelijk samen werken met de gemeente wanneer het gaat om het uitdragen van de toekomstplannen. Van kleine kernen als Lutten wordt meer particulier initiatief verwacht van de eigen dorpsbewoners om de leefbaarheid te verhogen. Daarentegen steunt de gemeente initiatieven van harte, daar speelt plaatselijk belang een niet te onderschatten rol in.

Naast het bestuur zijn er meerdere commissies werkzaam zoals Lutter-Journaal, Lutten Bouwt en Verkeersveiligheid. Samen met buurtvereniging Keiendorp en Plaatselijk Belang Oud-Lutten behartigen wij de belangen van een groter leefgebied. Dit overlegorgaan heeft de naam ‘Lutten Leeft’. Een gezamenlijk meerjarenplan heeft in 2015 de gemeentelijke prijs ontvangen van ‘meest duurzame kern van de gemeente Hardenberg

Communicatie is belangrijk en wij willen middels deze website iedereen zoveel mogelijk op de hoogte houden van lopende projecten, nieuws uit de gemeente en dorp en wat er zoal speelt in het bestuur. Tevens is hier informatie over verenigingswerk en maatschappelijke dienstverlening te vinden. Wanneer er vragen of opmerkingen zijn laat het dan weten door contact op te nemen met een bestuurslid of middels e-mail.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Lutten

Lid worden: Download het aanmeld formulier

Lidmaatschap beëindigen? Ga naar het invulformulier en verstuur.

error: ©PBLutten

Door de vergaande maatregelen die i.v.m. het Corona virus zijn genomen wordt het dagelijks leven voor veel inwoners uit onze Gemeente moeilijker. Mensen ondervinden, naast praktische problemen zoals boodschappen doen of de hond uitlaten ook gevoelens van eenzaamheid en isolatie. Binnen onze Gemeente zijn al verschillende initiatieven gestart van inwoners en organisaties in het omzien naar elkaar.   

De Stuw wil graag iets voor een ander betekenen en haar steentje bijdragen. Wij willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk hulpvragen en hulpaanbod bij elkaar gebracht wordt. Daarom zijn we met het project ‘Goed voor elkaar’ gestart. Uiteraard doet de Stuw dit niet alleen, wij doen dit samen met diverse inwoners initiatieven en organisaties.  
 
De sociaal werkers van de Stuw zijn vanaf 20 maart 7 dagen per week bereikbaar van 09.00-22.00 uur.  

Telefonisch via 0523-267478 
Per mail via:  goedvoorelkaar@destuw.nl  
Via WhatsApp telefoonnummer 06-13286796 

 

We zijn bereikbaar voor inwoners die: 

·   Praktische hulp kunnen gebruiken (denk aan boodschappenservice, hond uitlaten etc.) 

·   Behoefte hebben aan telefonisch contact; voor een praatje of een telefonisch maatje 

·   Iets voor een ander willen betekenen of een (burger) initiatief willen promoten  

·   Op zoek zijn naar inwoners met hulpvragen omdat zij een initiatief hebben waarmee ze anderen kunnen helpen.