Laatste nieuws

Poster Lutten Helpt

Invulformulier Lutten Helpt

Video Dodenherdenking

Als bestuur van Plaatselijk Belang Lutten delen wij mee dat een nieuw potentieel bestuurslid zich heeft aangekondigd. Afgelopen vergadering, begin juli, heeft Tom Waalewijn aangegeven bereid te zijn om zich, naast zijn beroep als predikant, ook maatschappelijk in te zetten om de leefbaarheid van onze omgeving te verhogen. Wij als bestuur zijn erg blij met zijn aanbod en bereidwilligheid en willen dan ook officieel kenbaar maken dat Tom een aantal maanden de vergaderingen meedraait om uiteindelijk een keus te kunnen maken of dit past naast zijn beroep. 

Rest ons U allen een goede vakantie te wensen,

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

René Makkinga

Ons bereikte het droeve bericht van het ernstige herseninfarct van ons medebestuurslid Karin van der Haar. Zij is direct geopereerd maar op dit moment is nog onbekend welke gevolgen dit voor haar zal hebben.

Wij wensen haar en haar naasten veel sterkte toe.

error: ©PBLutten