Laatste nieuws

Poster Lutten Helpt

Invulformulier Lutten Helpt

Verkeerscommissie

Van het bestuur

Eerder hebben wij als bestuur geinformeerd over de persoonlijke situatie van Karin van der Haar. Karin is afgelopen zomer helaas getroffen door een beroerte en is hiervan herstellende. De enorme positiviteit die Karin afgelopen jaar binnen ons bestuur uitstraalde is gelukkig nog steeds aanwezig. Wel kost het haar en Alex veel energie, daarom heeft Karin aangegeven voorlopig uit het bestuur van Plaatselijk Belang Lutten te willen stappen. Natuurlijk begrijpen wij dit en willen Karin ernorm bedanken voor de korte maar inspirerende tijd die wij samen hebben gehad. Karin is voor ons een voorbeeld hoe je bij tegenslagen in je leven niet bij de pakken neer moet gaan zitten. Karin en Alex heel veel sterkte en succes gewenst met jullie herstel.

Bedankt!

Ieder jaar staat er op de kruising bij de Pro Rege een mooi gevulde bloembak. Deze wordt ieder jaar gevuld door de fam. Altena. Ook voor dit jaar weer enorm bedankt hiervoor en hopen natuurlijk op een vervolg voor het komend voorjaar.

Het lijkt een kleinigheid maar wij hoeven als bestuur nooit te denken aan het opruimen van deze bloembak en het voorkomen van vuurwerkschade in de afvalbak die bij de bankjes staat. Dat komt door de inzet van ons oud-bestuurslid Gerrit Wigger ook hier is een complimentje op zijn plaats.

Werkgroep Verkeers Veiligheid

De werkgroep is weer actief, een 4-tal leden zijn inmiddels bezig om een programma te schrijven hoe wij met verkeersveiligheid in onze kernen om willen gaan. Het zou goed zijn wanneer er ook nog een vrijwilliger vanuit Oud-Lutten/ Keiendorp zitting neemt in deze werkgroep, heb je interesse meld je dan aan. Om alle bewoners te horen over de ervaringen en belevingen van verkeer in onze leefomgeving komt er binnenkort een enquête die iedereen kan invullen. Graag vragen wij hier aandacht voor en hopen op veel ingevulde formulieren zodat een inventarisatie goed opgesteld kan worden.

Tiny Forest in Lutten

Er is in november een informatieavond geweest samen met gemeente Hardenberg, IVN en Plaatselijk Belang waarbij de mogelijkheden zijn voorgelegd voor het aanleggen van een Tiny Forest. Helaas waren de reacties van een aantal aanwezigen niet positief om draagkracht te krijgen voor de aanleg hiervan. Er is gekeken naar andere locaties in het dorp zelf maar die zijn niet geschikt voor het uiteindelijke doel van een Tiny Forest. Wel jammer en een gemiste kans ook voor de basisschool gezien het echte doel van een Tiny Forest maar wij luisteren ook naar onze dorpsbewoners.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

René Makkinga

error: ©PBLutten