Laatste nieuws

Poster Lutten Helpt

Bijzondere Ledenvergadering

Invulformulier Lutten Helpt

Verkeerscommissie

Van het bestuur

Belangrijke mededeling samenwerking Lutten Leeft.

Keiendorp en (Oud-)Lutten werken al jaren intensief samen om de leefbaarheid in onze omgeving op een hoog niveau te brengen. Dat lukt ons samen goed. Vorig jaar, in de jaarvergaderingen, is aangekondigd dat wij ook verder willen kijken naar een samenwerkingsverband als vereniging. Dat is het afgelopen jaar verder uitgewerkt en komen hiermee steeds verder. De notaris heeft adviezen gegeven en samen komen we op een moment dat wij als verenigingen ‘ja’ willen zeggen om als eenheid verder te gaan. Omdat wij nu in een periode verkeren dat grote bijeenkomsten niet georganiseerd kunnen worden zullen we even vooruit moeten kijken. Daarom stellen wij voor om in september de geplande jaarvergaderingen voor onze eigen leden te houden en het voorstel doen om als 1 vereniging de toekomst in te gaan. Hoe wij dat voor ons zien willen we dan presenteren maar roepen u als lid alvast op om onderstaande data in uw agenda te zetten en vooral op deze bijeenkomst aanwezig te zijn (e.e.a. even afhankelijk van de RIVM richtlijnen die op dat moment geldig zijn).

Oud-Lutten jaarvergadering 7 september

Keiendorp jaarvergadering 8 september

Lutten jaarvergadering 9 september

Afhankelijk van de uitkomst van deze vergaderingen gaan we verder acties uitzetten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

René Makkinga


Vooraankondiging bijzondere ledenvergadering Plaatselijk Belang (Oud-) Lutten.

Voorstel aan de leden van Plaatselijk Belang Oud-Lutten en Lutten

Het bestuur van het Plaatselijk Belang Oud-Lutten, Plaatselijk Belang Lutten en buurtschap Keiendorp doen de leden en bewoners het voorstel om als 3-eenheid de samenwerking te versterken onder 1 Vereniging Plaatselijk Belang.  De naam van de vereniging zal de reeds ingeburgerde naam  “Lutten Leeft” krijgen met als doel de leefbaarheid in heel het gebied Lutten en omgeving nog verder te bevorderen.

Op dit moment werken we al veel samen, denk aan alle projecten van Lutten Leeft. Mooie resultaten die wij alleen maar hebben kunnen bewerkstelligen door een hechte samenwerking tussen de genoemde 3 kernen de afgelopen jaren.

Voordelen van 1 vereniging Plaatselijk Belang Lutten Leeft

Lutten Leeft krijgt een rechtspositie. Nu heeft Lutten Leeft geen enkele rechtsvorm en hangt het financieel onder het dorpshuis Lutten en heeft geen eigen inkomsten door ledencontributie.

De bestaande Coöperaties Lutten Bouwt en Lutten Levert hebben als zittend ‘’bestuurslid’ momenteel Plaatselijk Belang Lutten. Oud-Lutten en Keiendorp kunnen officieel niet mee profiteren van de voordelen van deze Coöperaties.

Eén aanspreekpunt voor alle bewoners-/ leden en de gemeentelijke instanties, we hebben immers bijna allemaal de zelfde belangen.

Minder bestuursleden nodig. De bestuursleden zijn afkomstig uit heel het gebied (Oud-) Lutten en Keiendorp en krijgen de volgende verdeling; 2 vanuit Oud-Lutten, 2 vanuit Keiendorp en 3 vanuit Lutten. Hierdoor zijn meer actief vrijwilligers beschikbaar voor specifieke werkgroepen en andere initiatieven.

Het buitengebied kan ook mee profiteren van de inkomsten die vrijkomen vanuit de Coöperaties van Lutten Leeft (Lutten Bouwt, Lutten Levert). Deze inkomsten kunnen  weer gebruikt worden voor b.v. plaatselijke doelen als vervangen van AED, extra onderhoud en vervanging van speeltuintoestellen etc.

Sterkere positie richting gemeente.

Gezamenlijk een toekomstbestendige dorpsvisie onderhouden.

Minder kosten en efficiënter vergaderen van bestuursleden.

Nieuwe actuele Statuten voor alle drie kernen gelijk.

Huidige Situatie en voorstel

Plaatselijk Belang Lutten heeft ongeveer 400 leden

Plaatselijk Belang Oud-Lutten ongeveer 100 Leden

Keiendorp is een buurtvereniging en is niet aangesloten bij de Plaatselijke Belangen van Lutten of Oud-Lutten, deze bewoners mogen dan lid worden van het nieuwe Plaatselijk Belang Lutten Leeft. De buurtvereniging blijft gewoon bestaan, net als buurtverenigingen in de rest van (Oud-) Lutten.

Er zijn verschillende manieren om binnen een rechtsvorm, in het samenwerkingsverband zoals de besturen voor ogen hebben, tot één vereniging te komen. Hierover is het bestuur uitvoerig door een notaris voorgelicht en hebben hierover als bestuur een voorstel uitgewerkt. De vorm die wij als besturen aan U willen voorleggen, wordt hieronder beschreven.

Informele fusie

Bij een informele fusie wordt een van de verenigingen voortgezet en de andere opgeheven. De vereniging die wordt voortgezet krijgt een nieuwe naam, vernieuwde statuten, de doelstelling wordt zodanig gewijzigd dat het voldoet aan de wensen van beide verenigingen (incl. Keiendorp). De Leden van de opgeheven vereniging kunnen dan lid worden van de vereniging die blijft bestaan. Deze vereniging gaat dan verder onder de naam vereniging Plaatselijk Belang Lutten Leeft. Door middel van inschrijfformulieren kan men dan weer lid worden van de nieuwe vereniging. De leden van de vereniging met naamsverandering blijven gewoon lid van deze vereniging.

Voordelen van een informele fusie zijn onder meer; veel minder kosten, kan sneller gerealiseerd worden en kost veel minder administratief werk als ledenwerving.

Procedure voor stemming door leden

Officieel dienen wij volgens de statuten bovenstaand voorstel in een bijzondere ledenvergadering in stemming te brengen omdat de jaarvergaderingen zijn afgelast. Hiervoor ontvangt U een informatiebrief thuis met de juiste gegevens waarvoor U een stem kunt indienen, dit verschilt voor de verschillende kernen zoals hierboven beschreven.  

Alleen leden kunnen een stem uitbrengen.

In verband met de omstandigheden omtrent de RIVM regels die gelden voor het Coronavirus houden wij als bestuur een aangepaste jaarvergadering voor leden. De agenda zal korter zijn dan U van ons gewend bent en er zullen ook geen genodigden aanwezig zijn.

Wel is het van groot belang Uw stem uit te brengen.

Opgave vooraf is nodig om gepaste maatregelen te kunnen treffen op de vergaderlocaties in verband met de Corona regels. Deze info vind U op de brief die U thuis ontvangt.

Hierbij hopen wij U voldoende te hebben geïnformeerd,

Namens de bestuursleden van ver. PB Oud-Lutten, ver. PB Lutten en woordvoerder Keiendorp

John van den Hoven (voorzitter Oud-Lutten)

René Makkinga (voorzitter  Lutten)

Gerrit Westdijk (woordvoerder Keiendorp)

error: ©PBLutten