Laatste nieuws

Poster Lutten Helpt

Invulformulier Lutten Helpt

Het jaar is voor Plaatselijk Belang rustig begonnen. Geen dringende kwesties waar we als bestuur bovenop moesten zitten en de noodzaak voelden om direct te handelen. Wel lazen ook wij in de regionale pers over ontwikkelingen binnen onze huisartsenzorg, die stof tot nadenken geven, maar ook dat onze artsen vooruit kijken, handelen en oplossingen bedenken. Gelukkig maar! Ook het bestuur van Plaatselijk Belang zit met soortgelijke problemen. Er heeft zich nog niemand aangemeld om mee te draaien in het bestuur en tezijnertijd een gedeelte van de taken over te nemen. Van het huidige bestuur heeft één lid inmiddels de respectabele leeftijd van 70 jaar bereikt en alhoewel hij nog steeds bergen verzet (letterlijk en figuurlijk) voelt hij ook de noodzaak plaats te moeten maken voor een jongere generatie. Iets waar de overige bestuursleden wel in mee kunnen gaan. Daarnaast zijn er twee bestuursleden die inmiddels in een andere plaats wonen (of zeer binnenkort gaan wonen), waarvan één bestuurslid zelfs in een andere provincie! Op termijn wordt dit een onhoudbare situatie, welke een krachtdadig bestuur in de weg staat. Dus nogmaals een oproep aan U allen om hier eens serieus over na te denken en te overwegen of U zelf niet mee wilt praten over zaken die Lutten rechtstreeks aangaan. Gewoon doen!!

Lutten Bouwt heeft deze maand een bespreking met de gemeente, waar ook de voortgang m.b.t. nieuwbouw aan de Goudenregenstraat wordt besproken. Ten tijde van het schrijven van dit artikel moest dat gesprek nog plaatsvinden, dus kan er, wat dat betreft, helaas ook weinig over vermeld worden. De Coöperatie zit echter niet stil en is druk bezig om met een zo gedetailleerd mogelijk plan voor de dag te komen, waardoor (na overeenstemming met de gemeente) ook een snelle realisatie mogelijk wordt met concrete cijfers.

Waterschap Vechtstromen heeft de plannen voor aanleg van de nieuwe afwatering door Lutten helemaal uitgewerkt en zal een dezer dagen beginnen met de werkzaamheden. De knelpunten met de direct betrokken buren zijn naar wens opgelost en onze historicus heeft tijd nog moeite gespaard om een wetenschappelijk verantwoord verhaal over de achtergrond van de naamgeving van het aan te leggen wandelpad en het betrokken gebied op papier te krijgen. Deze geschiedenis zal straks te lezen zijn op een informatiebord aan de Dedemsvaartseweg Noord. Alle signalen staan op groen, dus graven maar..

De Jaarvergadering zit er ook weer aan te komen. Noteert U het alvast in uw agenda:

                                     21 maart, aanvang 19:30 u in het Dorpshuis

Van de verplichte, formele onderwerpen is natuurlijk de bestuurssamenstelling er één, die de nodige aandacht verdient, maar ook de jaarlijkse contributie. Redden we het nog met die 5 euro per jaar of moeten we aan verhoging denken? Ook is het mogelijk dat we met andere inkomstenbronnen gaan werken. Genoeg om over te praten! En dan natuurlijk na de pauze de gastspreker(s). Weer een heel interessant onderwerp, maar omdat nog niet alles in kannen en kruiken is, bewaren we dat voor de maarteditie van het Lutterjournaal.  

Namens het gehele bestuur en met een vriendelijke groet,

Rien Juurlink

error: ©PBLutten