Laatste nieuws

Poster Lutten Helpt

Invulformulier Lutten Helpt

Verkeerscommissie

Van het bestuur

Het is zo ver, Keiendorp, Oud-Lutten en Lutten gaan samen als één Plaatselijk Belang Lutten Leeft! In september zijn de ledenvergaderingen gehouden waar op de agenda het stemmen voor- dan wel tegen een samenwerking een hoge prioriteit had. Zoals verwacht hadden we twee stemrondes nodig volgens de regels van de statuten. Met een ruime meerderheid van 5 tegen en 76 stemmen voor, kunnen wij als werkgroep de komende maanden gaan werken om het bestuur te vormen, de notaris aangelegen te regelen en nog veel meer.

Ons doel is om per 1 januari te starten als nieuwe vereniging om het boekjaar 2020 netjes af te sluiten.

Lutten Leeft is in 2015 ontstaan als werkgroep met het schrijven van het duurzaamheidsplan waar destijds door de gemeente Hardenberg een wedstrijd voor is uitgeschreven. Deze prijs heeft Lutten Leeft gewonnen en hebben sindsdien vele projecten samen mogen uitvoeren.

Al die jaren was de wens om de werkgroep meer een rechtsvorm te geven en dat kon door de drie dorpskernen samen te laten gaan onder één Plaatselijk Belang.

Mooi om te zien dat nu dan toch, na vijf jaar, het doel bereikt is. De werkgroep onder de naam ‘Fusie Lutten Leeft’ heeft afgelopen ander half jaar hard gewerkt om te kijken naar de verschillende mogelijkheden om tot een samenwerkingsverband te komen. Het was brainstormen, overwegen en het was bovenal gezellig vertoeven in de Wijngaard op de Lutter Es.

Uiteindelijk is het doel om nu dus verder te gaan als één bestuur die maandelijks op een vaste avond  de bestuursvergadering houdt. Hier worden de lopende zaken besproken die in het gebied spelen, de meer-jaren dorpsvisie uitgewerkt en maandelijks één of meerdere werkgroepen als agenda lid uitgenodigd en besproken. Ook willen we gaan kijken of we het oude ‘spreek half uur’ weer kunnen invoeren om bewoners laagdrempelig mogelijk inbreng te bieden om met klachten, opmerkingen of nieuwe ideeën te komen waar wij dan als bestuur mee aan de slag kunnen.

Van onze gebiedswethouder Gitta Luiten en contactambtenaar Ingrid Franke hebben we bericht gehad dat ze medewerking willen verlenen om aan deze samenwerking ook een officieel  tintje te geven. Voor de gemeente is het ook van belang dat kernen meer en meer gaan samenwerken en meer zelfstandigheid gaan werken, Lutten Leeft is hier een goed voorbeeld van.

Samen bereik je meer!

Al met al een super ontwikkeling voor ons leefgebied om de leefbaarheid verder uit te werken voor de komende jaren.

Waterloop de Lutterscheiding

In Lutten is bij de nieuwe waterloop dat door waterschap Vechtstromen is gerealiseerd, een picknick bank en ooievaarsnest geplaatst tegen de Lutterscheiding aan. De bank is door Vechtstromen geplaatst in overleg met Plaatselijk Belang, het ooievaarsnest is gesponsord door Kern met Pit. De plaatsing van het ooievaarsnest is met een aantal vrijwilligers gedaan en met absoluut onmisbare hulpmiddelen en inzet van grondverzet-ondernemers Niek Baas en Gerben Niezink uit Lutten. De kartrekkers van dit project zijn vooral Hilda Veldhoen en Elma Soer geweest. Het project is nog niet helemaal afgerond, wordt dus nog vervolgt. Een mooi resultaat dames!

Plaatselijk Belang Lutten neemt afscheid van Rien

Op de algemene ledenvergadering van PB Lutten is officieel afscheid genomen van bestuurslid Rien Juurlink. Rien heeft zich 5 jaar vol ingezet om verschillende initiatieven te opperen zoals het zonnepark en woningbouw in Lutten. Rien is niet bang om grootse plannen aan te dragen waar kansen liggen om voor de plaatselijke gemeenschap voordeel te halen. Het Zonnepark Lutten Levert is daar een mooi voorbeeld van. Rien heeft dit initiatief aangedragen, eerst als een veel kleiner traject op het dak van Jarola dat is uitgegroeid en geïnstalleerd tot een veldopstelling  met meer dan 5300 panelen.

Rien blijft via de coöperaties Lutten Levert en Lutten Bouwt zeker nog betrokken bij Lutten om zijn inspiraties volop te kunnen benutten.

Rien bedankt voor je inzet!

Huisartspraktijk Lutten

Zoals we allemaal hebben kunnen lezen gaat onze gewaardeerde huisarts Erik Meijer na bijna 30 jaar ons dorp verlaten. Erik Meijer heeft er alles aan gedaan om een huisartspraktijk te behouden voor onze dorpskern maar uiteindelijk is het niet gelukt een opvolger te vinden. Er is zeker een goed alternatief gerealiseerd om samen te gaan met de praktijk in Slagharen. Zo houden we als Luttenaren toch nog de vertrouwde gezichten in een praktijk waar toekomst mogelijkheden liggen.

Natuurlijk is het voor de ouderen en minder mobiele inwoners onder ons een nadeel. Maar hier ligt misschien een kans voor onze werkgroep Lutten Helpt! Ook dit gaan we samen wel weer oplossen.

We willen als Lutten Leeft gemeenschap onze hartelijke dank uitbrengen aan Erik Meijer en het team van huisartspraktijk Lutten voor het runnen van 30 jaar praktijk en apotheek en de openheid die is geboden om de strijd om opvolging te vinden, te delen met ons.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

René Makkinga

error: ©PBLutten