Laatste nieuws

Bouw zonnepark Lutten Levert kan starten

Poster Lutten Helpt

Invulformulier Lutten Helpt

Alweer de derde maand van het jaar en traditioneel de maand voor de jaarlijkse ledenvergadering. De uitnodiging hiervoor staat verderop in het Journaal en hopen (maar ook vertrouwen) we weer op een hoge opkomst om de achterban te informeren en van gedachten te wisselen over de afgelopen en toekomstige acties van het Bestuur. Om het nog eens onder de aandacht te brengen: het belangrijkste onderwerp voor de pauze is wel de verkiezing van 2 nieuwe bestuursleden. Gerrit Wigger gaat het bestuur verlaten en zal worden bedankt voor zijn vele onbaatzuchtige werkzaamheden en het dankbare gebruik van zijn oneindige kennis van mensen en achtergronden. Annelies van der Felz voor de vele, vele jaren dat ook zij haar tijd, kennis en kunde ter beschikking van het plaatselijk belang heeft gesteld. Het vaste aanspreekpunt als secretaris zal moeilijk te vervangen zijn omdat ze inmiddels een heel netwerk heeft opgebouwd maar ook hier zitten we niet bij de pakken neer en zien vol vertrouwen een nieuwe secretaris tegemoet!

Het tweede gedeelte van de vergadering zal helemaal in het teken van samenwerking staan. Er zijn twee zeer interessante sprekers gestrikt: Onze huisarts Erik Meijer en gemeenteraadslid Gerrit van de Berg. Zij zullen hun eigen ervaringen delen met betrekking tot de kracht van samenwerking. De één over de huisartsen aan onze zijde van het Vechtdal en de ander over het Plaatselijk Belang in het buitengebied van Gramsbergen. Samenwerking waarvan we zelf ook mooie resultaten zien in Lutten Leeft-verband. Dus… blijf niet op uw krent zitten en op naar het Dorpshuis op 21 maart a.s.!

Lutten Bouwt heeft afgelopen maand gesproken met een vertegenwoordiging van het ambtelijk apparaat van de Gemeente, waarbij de wat verdere (ambitieuze!) toekomstplannen m.b.t. het bouwconvenant zijn besproken en op de kortere termijn het plan voor de Goudenregenstraat. Wat betreft het laatste staan de neuzen van iedereen nu dezelfde kant op en heeft de Coöperatie inmiddels opdracht verstrekt voor tekenwerk voor 4 moderne starters/-levensloopbestendige woningen. De tekeningen zullen voor een principe-verzoek half maart worden ingediend bij de gemeente en zal de volgende stap weer een informatieavond voor potentieel belangstellenden worden. Een mooi project voor mensen die omzien naar een (nieuwe) woning!

Waterschap Vechtstromen is inmiddels ook begonnen met de werkzaamheden voor het graven van de nieuwe afwatering door Lutten. Helaas is het noodzakelijk gebleken om één van de oude eiken aan de Dedemsvaartseweg Noord hiervoor te kappen, maar we krijgen er een stuk natuurvriendelijke oever van de afwatering voor terug. Het aanzien van Lutten verandert langzaam!

De Speel-/beweegtuin wordt 5 april a.s. her(ge)opend! Zie hiervoor ook de uitnodiging in het Lutter Journaal. Een prachtig project dat veel geld, maar ook veel tijd en inzet heeft gekost van alle vrijwilligers. Zonder andere mensen tekort te doen willen we toch ook nog een keer vanaf deze plek projectleider Marinus, fondsenwerver René, karrentrekkers Gerrit en Femke en alle andere bijdragers heel hartelijk bedanken voor het opknappen/realiseren van een mooie speelplek voor onze kleinsten en een gedegen sportplaats voor onze grootsten. En als Plaatselijk Belang zijn we natuurlijk ook heel trots op deze samenwerking!

Namens het gehele bestuur en met een vriendelijke groet,

Rien Juurlink

error: ©PBLutten