Lutten in Zicht

Onderzoek grote beuk begraafplaats te Lutten

Op 24 februari heeft ARBOR boomspecialisten een onderzoek uitgevoerd naar de stabiliteit en breukvastheid van de grote rode beuk op de begraafplaats te Lutten; dit naar aanleiding van het verzoek van mevr. Ilsabeth Kaars Sijpesteijn en haar moeder Judith (zij is een dochter van dokter Gouwe) en met medewerking van het college van Kerkrentmeesters van de Nederlands Hervormde Kerk Lutten, Slagharen en Schuinesloot.

Uit dit onderzoek blijkt dat wat stabiliteit betreft; de stamvoet, de stam en de kroon zich nog in goede conditie bevinden. Wel zullen gezien de veiligheid er snoeiwerkzaamheden moeten plaats vinden. Dit zal gebeuren in de 2e helft van oktober.

Het onderzoek is uitgevoerd met onder meer de Picus geluidsstomograaf en de resistograaf (een weerstandsmeter). Zo kunnen met deze beide instrumenten beginnende aantastingen in een vroeg stadium ontdekt worden en/of kan de mate van aantasting aan de stamvoet ook onder het maaiveld benaderd worden.

De twijgontwikkeling is ietwat verminderd in de bovenkroon. De algemene conditie van de bovenkroon is normaal tot licht verminderd.

Aan de stamvoet zijn vruchtlichamen van de dikrandtonderzwam gevonden. Vlak boven de enthoogte zijn vruchtlichamen van de korsthoutskool zwam waargenomen. Deze aantastingen vormen echter in verhouding met de fors ontwikkelde stamvoet en onderstam geen risico op hout breuk. Wel wordt aanbevolen het stabiliteit onderzoek over 2 jaar nog eens te laten uitvoeren.

Dit zal hoogstwaarschijnlijk dan ook gebeuren.

NB. De grote rode beuk is in het verleden bij het aanplanten geënt. Om er zeker van te zijn dat het een rode beuk moest worden heeft men in het verleden op de stam een tak van een rode beuk geënt. Men zaagde in een bepaalde hoek de kroon uit de stam en verving de kroon door een even dikke tak van een rode beuk zodat men zeker wist dat het een rode beuk zou worden. De stam en de tak werden dan vastgezet met vlastouw en een speciale was. Dit entingsproces gebeurde in die tijd veel vaker. Het gaat hier volgens de boomspecialisten hoogstwaarschijnlijk om 1 stam. Niet uit te sluiten is het feit dat er meerdere stammen gebruikt die men geënt heeft en in 1 gat heeft aangeplant…. Wie het weet mag het zeggen.

Wel is 100% zeker dat onze beuk in de top 10 van Overijssels monumentale bomen staat.

Nog even dit: de beuk is op 24 oktober door de boomspecialisten gesnoeid.

Namens het college van Kerkrentmeesters:
Dick Nijhuis
Bron: Rapportage Boomonderzoek

De bijzondere beukenboom in Lutten

Op een stralende dag in de zomer van 2015 nam ik, Judith Kaars Sijpesteijn-Gouwe, dochter van dokter Gouwe, mijn kinderen en kleinkinderen mee naar Lutten, om ze de plek van mijn jeugd (nog eens) te laten zien. We wandelden rond Eikenoord, en aten ons broodje bij de Stobbeplas. En natuurlijk bezochten we de begraafplaats, met de graven van mijn vader en broer Hans, en vele andere geliefde bekenden. De bijzondere beukenboom midden op de begraafplaats, die voor alle (Oud-) Luttenaren van grote waarde is, maakt altijd grote indruk.

Ik was nog geen tien jaar – begreep het niet eens – toen broer Hans aan moeder vroeg: “Moeder als ik ga sterven, zorg jij dan dat ik dichtbij de beukenboom kom te liggen?”

Zou hij zijn dood voorvoeld hebben? Zijn wens is vervuld.
Het verhaal gaat, dat hij onder de boom zijn verzetsvrienden ontmoette. Eens moest hij zo lang op iemand wachten dat hij zijn naam uitsneed in de boom.

Judith Kaars Sijpesteijn-Gouwe


Dit verhaal van mijn moeder raakt ons altijd erg. We wandelden die dag bewonderend om de boom of keken of we de naam van onze oom Hans nog konden herkennen. Daarbij viel het ons op dat er wat zwammen op de boom zaten, en dat baarde ons zorgen. Het zou toch niet zo zijn dat deze schitterende boom zijn einde naderde??

Ik besloot er werk van te maken. Belde met de Bomenstichting, die me vertelde dat de boom de monumentale status heeft, maar dat ik me verder tot de kerk als eigenaar moest wenden. Via Roelof Overweg als onze ‘schakel’ in Lutten kwamen we in contact met het kerkbestuur. Samen met hen is het door Dick Nijhuis beschreven onderzoek door een boomspecialist in gang gezet. Dat duurde wel 4 uur en was heel interessant om te volgen. De uitkomst doet ons deugd. Ondanks een paar schimmels heeft de beuk toch ook de levenskracht die hij naar ons uitstraalt!

Toevallig heeft een vrijwilliger van de Bomenstichting de beuk ook dit jaar weer bekeken, om de status in het register van monumentale bomen bij te werken. Daarnaast is de boom via PB Lutten ook in de aandacht van Landschap Overijssel.

Als nazaten van dokter Gouwe zijn we dankbaar dat zovelen met ons deze prachtige beuk een warm hart toedragen, en ook wij blijven de beuk nauwlettend volgen. Mocht de boom in de toekomst extra zorg nodig hebben, dan zijn wij als familie altijd bereid om mee te denken en mee te helpen. Uit eerbied voor deze in onze familie waardevolle boom en plek!

Ilsabeth Kaars Sijpesteijn


Fietstocht Landschap in Zicht Lutten 13-5-2017

Er was een zeer gevarieerde deelname van zowel geboren en getogen Luttenaren als import Luttenaren. Allen ook met een verschillende achtergrond en betrokkenheid bij Lutten. De groep bestond uit 22 deelnemers. Tijdens de fietstocht is veel gezien en beleeft, deze punten zijn bij terugkomst allen opgeschreven en hebben we stap voor stap gewaardeerd.

Binnenkort worden de uitkomsten en evt. vervolgtrajecten besproken met PB Lutten.

Landschap in Zicht van het Landschap beheer Nederland.

Videoverslag Fietstocht en dronebeelden Stobbeplas

Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
error: ©PBLutten